15-10

2023

Mẫu hơp đồng mua bán cây giống tre tứ quý giống

Hơp đồng mua bán cây giống tre tứ quý giống, HỢP ĐỒNG MUA BÁN CÂY GIỐNG Số : …/ HĐMBCG – Căn cứ : Bộ luật dân sự số 91/2015 / QH13 ;– Căn cứ : Bộ luật thương mại Số 36/2005 / QH11 ;– Căn cứ : Luật lâm nghiệp số 16/2017 / QH14 ;– Căn cứ : Thỏa thuận của những bên